ANASAYFA

Bu site ticari bir amaç gütmemekte olup, bioenerji ve benzeri alanlarda çalışmalar yapan tüm arkadaşlarımızla işbirliği sağlamak amacıyla kurulmuştur. Bu anlamda ise en doğal ikinci amacı ise; insanlarımızı bazı konularda uyarmak, onları bilgilendirmek ve onların bioenerji alanında doğru fikirler edinmelerine yardımcı olmak olacaktır. Her alanda olduğu gibi bioenerji ve alternatif sağlık hizmetleri alanında da doğrular kadar, yanlış veya ilgisi olmayan bilgiler sürekli olarak bir şekilde insanlarımıza sunulmaktadır. Bu hedeften hareketle, duyurular bölümünde sizlere açıklanmaya çalışılan hususları okumadan iletişim kurmanız tavsiye edilmemektedir.

Bioenerji ve benzer tüm enerji çalışmaları; insan denen mükemmeli ve evreni anlama çabasının bir ürünü olarak, insanı; kendi yapısından ve değerlerinden uzak olmayan bir algılama şekliyle açıklamaya çalışmaktadır. Bu nedenle; bu alanı araştırmaya, anlamaya veya anlatmaya çalışan insanların: kendi kavram, yöntem, teknik, anlayış ve kültürleri de direkt olarak bioenerji ve enerji çalışmaları içerisinde karşılığını bulmaktadır.

Bu durumun doğal sonucu olarak; gerçeklerden uzak, eksik veya tamamen yanlış anlayış ve anlatımlar da karşımıza çıkabilmektedir. Genellikle insanlar, kendi anlayışlarını, bilgilerini, kültürlerini ve inançlarını bioenerji ve enerji çalışmaları adı altında sunmakta veya uygulama yoluna gitmektedir. Her insanın farklı anlayış ve kültüre sahip olacağı gerçeğinden haraketle bu kişilerdeki yanlışlar ve çarpıklıklar ise bu alanın ciddiyetini kaybettirmektedir. Disiplinden ve gerçeklerden uzak çalışmalar veya anlayışlar ise enerji çalışmalarının tamamına sadece ve sadece zarar vermektedir.

Günümüz bioenerji ile enerji uygulama ve anlayışlarına baktığımızda; reiki, kuantum, takyon veya yeniden bağlantı türü enerji çalışmalarının insanlarımıza, “bioenerji” adı altında sunulmaya çalışıldığı görülmektedir. Sözü edilen çalışmalar ile  bioenerji tamamen farklı şeylerdir.

Enerji çalışmaları alanında kullanılan farklı jargon ve kavramlar oluşurulmasının, entelektüel kaygı kaynaklı konuların gereksiz yere uzatılmaya çalışılmasının ve tuhaf anlayışların ısrarla insanlara öğretilmeye çalışılmasının doğal sonucu olarak bioenerji soyut bir alana sıkıştırılmakta ve gelişimi engellenmektedir.

Anlatılmaya çalışılan karışık durum, bioenerji ve diğer enerji çalışmaları alanında çalışan uzmanlarda da açıkca görülebilmektedir. Günümüzde birçok enerji çalışanı, “bioenerji” kelimesini; tanımlama, yeniden anlamlandırma ve öylece sürdürme çabası içine girmiştir. Bu alanda çalışanlar bioenerjiyi; “kozmik enerji”, “doğal enerji”, “evrensel enerji”, “yüksek benlik”, “takyon enerjisi”, “kuantum enerji”, “niyet enerjisi”, “ışık enerjisi”, “ruhsal enerji”, “şifa enerjisi”, “melek enerjisi” ve daha birçok şekilde tanımlamaya veya anlamlandırmaya çalışmıştır. Burada ilginç olan; bioenerjinin doğasının anlaşılması yerine, bioenerjiyi kendi zihin dünyamıza sıkıştırarak anlama ve anlatmaya çalışma hatasıdır. Bioenerji yerine sunulmaya çalışılan her açıklama, bioenerjinin ne olduğundan çok bioenerji uygulayıcısının ne anladığını ifade etmektedir.

Bioenerji ile diğer enerji çalışmalarının, kullanımının kaynağına yönelik tanımlamalar, yeniden oluşturulan jargonlar, herkes için farklı anlam taşıyan kelimeler, elde edilen verilere yönelik olarak yapılan anlamsal yatırımlar, ilginç deneme çalışmaları, fantezi sunumlar ve bilinçsiz metafor kullanımları bu alanı renkli bir hayal dünyası haline sokmaktadır.

Tüm bu hataların kaçınılmaz sonucu olarak; bioenerjinin bir disiplin olarak gelişimi engellenmekte ve bu alanda kendilerini yetiştirmek isteyenlerin işlerini zorlaştırmaktadır. Zihnimizde yer bulamayan kaynaklarla bioenerji eğitimi vermek veya uygulamak; insanları başka maceralara sürüklemek dışında bir işe yaramaz. Anlaşılamaz, ulaşılamaz veya sadece kurgu ürünü olan; çalışmalar, uygulamalar veya kavramlar daima bu alanı soyut, ulaşılamaz veya sadece bazı insanlara özel kılacaktır. Kurgular üzerine yapılan her tanımlama ve çalışma; her zaman başka soru işaretleri getirecek, başka tanımlamalar gerektirecek ve bioenerji konusu daha içinden çıkılmaz bir hale gelecektir.

İnsanların bildiği ve hayatında bizzat kullandığı kaynakları güçlendirmek yoluyla farkındalığının kullanmasını sağlayarak kişilere eğitim vermek ve gelişimini takip etmek bunun en doğal ve kolay  yolu olacaktır. Kişinin sahip olduğu ve bildiği kaynaklar güçlendirilerek; enerjiyi kendi vücudunda görmesi, tanıması, kullanması ve yönlendirmeyi öğrenmesi gerekmektedir.

Bioenerji çalışmaları kesinlikle soyut bir alan olmayıp, bir disiplin içerisinde çalışıldığında muhteşem sonuçlar alabileceğiniz bir alan olup başarısını sürekli olarak kanıtlamaktadır. Başarılı sonuçlar alınamamasının nedeni; sadece doğru yöntemlerin kullanılmaması ve disiplinsiz çalışmalardır.

Bioenerjinin doğru tanıtılması, hayallerden uzak olarak doğru anlaşılması ve bir disiplin içerisinde uygulanabilmesi temelinde oluşturulan bu sitede; sizlerin bilgilerindirilmesi ve bu alanda çalışmalar yapan tüm arkadaşlarımızla birlikte daha güzele ulaşmak bu sitenin kuruluş amacıdır.